Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD(Ringkasan)